Zapraszamy na nasze strony WWW
NIP:729-010-96-01
REGON:P-470526608
Sąd Rejonowy:Łódź-Śródmieście
Nr KRS:0000203690
Kapitał zakładowy:2 700 000,- zł
Prezes zarządu:
Wiceprezes zarządu:
Janusz Wróblewski
Andrzej Kruk
design by VENTI